duminică, 22 noiembrie 2009

Imprejurimile Neamtului

Mănăstirea Agapia/Das Kloster Agapia

Mănăstirea Agapia este unul dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate monumente din această parte a ţării, căutat de un mare număr de vizitatori dornici să vadă o străveche vatră de credinţă şi cultură, dar şi un nepreţuit tezaur de artă, unic prin capacitatea sa de a dezvălui specificul şi originalitatea spiritualităţii româneşti. mehr auf Deutsch...

Palatul Cnejilor, Schitul Hangu/Schlossruine mit Kirche, Hangu

Pe teritoriul comunei Ceahlău, ruinele încă impunătoare ale altui monument istoric ne întâmpină după 3 km de drum prin satul Schit, pe un platou din stânga pârâului cu acelaşi nume. Este tot ceea ce s-a mai păstrat dintr-un întreg ansamblu arhitectural pe care localnicii îl mai numesc şi astăzi Palatul Cnejilor, fostă aşezare mănăstirească şi mai apoi curte boierească fortificată, loc de desfăşurare a atâtor evenimente, unele consemnate istoric, altele păstrate în legendă sau în folcloristica locală. siehe Burgenliste Rumänien...

Episcopia Romanului/Das Erzbistum Roman

În ansamblul patrimoniului istoric şi cultural-artistic românesc,Episcopia Romanului ocupă un loc aparte, impunându-se printr-o existenţă pe cât de îndelungată pe atât de bogată în evenimente şi contribuind la afirmarea oraşului ca un important centru economic, politic şi de credinţă ortodoxă la răsărit de Carpaţi. auf Deutsch...

Mănăstirea Pângăraţi/Kloster Pângăraţi


La răsărit de Muntele Botoşanu, pe care constructorii l-au străpuns cu un tunel de aducţiune lung de aproape 5 km, pe malul stâng al pârâului Pângăraţi, se află Mănăstirea Pângăraţi, un aşezământ de veche tradiţie de pe valea Bistriţei.

Cheile Bicazului/Bicaz-Klamm

Cadrul natural al masivului Hăşmaş cu elemente geologice, geomorfologice, pedologice şi climatice foarte variate, condiţiile microclimatice determinate de expoziţia şi înclinaţia pantelor, marea diferenţă de nivel ( de la 575 m în valea pârâului Bicaz în Bicaz – Chei la 1792 m vârful Hăşmaşul Mare) determină existenţa unei flore şi faune bogate şi variate. Parcul Naţional Cheille Bicazului-Hăşmaş cuprinde păduri de molid ( molidişuri pure – 95 %), păduri de răşinoase cu fag, care îmbracă versanţii masivului, pajişti montane întinse, vârfuri cu vegetaţie subalpină, stâncării cu vegetaţie specifică, multe rarităţi floristice şi endemite. auf Deutsch...

Mănăstirea Văratec/Das Kloster Văratec


La 12 km de Târgu Neamţ şi la 40 km de Piatra-Neamţ, amplasată într-un cadru natural deosebit,Mănăstirea Văratec este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute şi mai vizitate monumente ale judeţului Neamţ. mehr auf Deutsch...

Mănăstirea Bistriţa/Das Kloster Bistriţa


Între vetrele de credinţă ortodoxă şi de cultură românească ce înnobilează trecutul acestei ţări,Mănăstirea Bistriţa ocupă un loc deosebit, numărându-se printre cele mai vechi ctitorii voievodale, adăpostind oseminte domneşti şi fapte de neuitat din istoria şi viaţa spirituală a poporului nostru. auf Deutsch...

Cetatea Neamţ/Die sächsische Burg Neamţ


Situată în partea de nord-est a judeţului Neamţ, la o depărtare de cca. 46 de km de reşedinţa acestuia şi în imediata apropiere a oraşului Tg. Neamţ,Cetatea Neamţ (sau a Neamţului) face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepţională din România. Apariţia şi existenţa sa sunt strâns legate de istoria locului, a cărei vechime coboară cu mai bine de şapte milenii în negura timpului.

Niciun comentariu:

Powered By Blogger