luni, 12 martie 2007

Proiectul "Satul de pe Valea Muntelui - oază de cultură şi spiritualitate"

Proiectul "Satul de pe Valea Muntelui - oază de cultură şi spiritualitate" este o iniţiativă a Clubului de Istorie "Clio" menită să atragă atenţia asupra specificului deosebit al zonei şi, nu în ultimul rand, asupra valorilor umane care persistă în această vatră de cultură. Va rugăm să lecturaţi acest rezumat şi să vă expuneţi opiniile, comentariile voastre. Vă mulţumim!

„Pe un picior de plai,

Pe o gurǎ de rai...”

Analiza satului muntenesc de pe Valea Bistriţei s-a bucurat de atenţia a numeroşi istorici. Prezentul proiect nu are pretenţia de fi unul exhaustiv. Ne-am propus să reintroducem un mediu cultural, spiritual deosebit – cel al satului muntenesc – în peisajul cotidian al secolului al XXI-lea. Pentru a putea pătrunde în profunzimile acestei teme trebuie rememorate aspectele relevante ale istoriei ancestrale ale acestui ţinut. Din acest motiv am structurat aceast proiect în două mari capitole:

Primul capitol – “Pagini de istorie”, prezintă sumar câteva repere din istoria milenarǎ a zonei. De la aşezările neolitice la integrarea în Uniunea Europeanǎ muntenii au rezistat vicisitudinilor timpului reuşind sǎ-şi conserve intact universul spiritual. În paginile dedicate acestui proces evolutiv am încercat sǎ surprindem dovezi ale continuităţii locuitorilor pe aceste meleaguri, modul în care au opus rezistenţǎ factorilor externi (invaziile, presiunea nobililor şi a domnilor, modernizarea ş.a.) şi şi-au conservat propriile tradiţii.

Al doilea capitol, “Scurt excurs etnografic”, relevǎ aspecte mai puţin cunoscute de către mediul istoriografic romanesc. Mărturiile originale culese direct de la martori oculari sau din arhivele existente în satele de pe Valea Muntelui completează imaginea vieţii spirituale a ţăranilor. Pe de altă parte, am încercat să surprindem şi câteva aspecte legate de viaţa cotidiană a locuitorilor, de ocupaţiile lor curente şi de modul în care îşi petrec timpul liber. Costumul naţional specific zonei trădează vechimea şi continuitatea comunităţilor locale prin simbolistica prezentă în componenţa acestuia.

În elaborarea lucrării am utilizat o gamǎ variatǎ de surse istorice atât principale (izvoare literare, documente de arhivǎ, mǎrturii orale, fotografii), cât şi secundare (monografii de epocǎ din Fondul “Kirileanu” al Bibliotecii Judeţene Neamţ, statistici oficiale ş.a.). Informaţiile au fost obţinute prin diverse tehnici de cercetare cum ar fi: anchete, interviuri, cercetare arhivisticǎ ş.a.

Principalul obiectiv al acestei lucrări îl reprezintă dorinţa noastră de a prezenta si reprezenta valorile culturale ale zonei din perspectiva conservării si transmiterii tradiţiilor populare generaţiilor următoare. Proiectul de conservare îşi propune:

♦ Cultivarea respectului faţă de valorile umane în general şi faţă de cultura şi civilizaţia românească în special.

♦ Însuşirea modalităţilor diverse de organizare a timpului liber, stimularea curiozităţii.

♦ Valorizarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale.

♦ Parcurgerea unor secvenţe de instruire practică şi dobândirea unor abilităţi în domeniu.

Powered By Blogger