vineri, 9 mai 2008

Ziua Independenţei României


La 9 mai 1877 Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a României. De la tribuna Parlamentului, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe, declara: ,,Sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătătoare. [...] Sîntem o naţiune liberă şi independentă”.
România reuşea - datorită contextului politic favorabil şi a prezenţei unei generaţii excepţionale de politicieni - să pună Europa în faţa faptului împlinit. În capitalele europene, proclamarea independenţei de stat a României a determinat reacţii diferite de la simpatie (cazul Franţei) pâna la ostilitate (Imperiul Otoman şi cel dualist). Cucerirea independenţei de stat a României a marcat, astfel, un moment important pe calea realizării deplinei unităţi naţionale, fiind, de fapt, temelia Marii Uniri din 1918.

Niciun comentariu:

Powered By Blogger